1948: Ο Ελληνικος εμφυλιος και η Κυπρος

Η πόλωση της περιόδου 1945-55 γεννά και εξελίσσει το δίπολο Αριστεράς – Δεξιάς. Η ταξική αντιπαράθεση εντός της Κυπριακής κοινωνίας θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε κάποια στιγμή, με τον ένα η τον άλλο τρόπο, τις δυο παρατάξεις σε σύγκρουση.

Όμως ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Αριστεράς και της Δεξιάς επιταχύνοντας την διαδικασία συγκρότησης ενός δίπολου συστήματος κομμάτων στα πλαίσια του οποίου εκφράστηκε τελικά η κάθετη διαίρεση της ελληνικής κοινότητας στην Κύπρο.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Τιμή: €15.00

945796_403728339734236_1061296843_n