Γυναικες Φυλη και Ταξη

Συγγραφέας: Angela Davis

Η κατανόηση της τριπλής καταπίεσης των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ (ταξική, έμφυλη, φυλετική) χρήσιμο εργαλείο για το γυναικείο ζήτημα και τον αντιρατσισμό σήμερα.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος από την ομάδα γυναικών “μιγάδα”

Η κληρονομικά της δουλείας: πρότυπα για μια νέα κατάσταση της γυναίκας

Το κίνημα κατά της Δουλείας και η γέννηση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας

Ο ρατσισμός στο κίνημα του σουφραζετών

Βιασμός, ρατσισμός και ο μύθος του μαύρου βιαστή

Ρατσισμός, έλεγχος των γεννήσεων και το δικαίωμα στην αναπαραγωγή

Selma James: Φύλο, Φυλή και Τάξη

Τιμή: €8.00