Χρονικά ταξικού μίσους

5.00

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια καταγραφή των ενεργειών επαναστατικής βίας που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ψήφισης και εφαρμογής του νέου  αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη στην Ελλάδα, αλλά και ένα σύνολο εικόνων ταξικής βίας που ακολούθησε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια καταγραφή των ενεργειών επαναστατικής βίας που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ψήφισης και εφαρμογής του νέου  αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη στην Ελλάδα, αλλά και ένα σύνολο εικόνων ταξικής βίας που ακολούθησε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η έντυπη αποτύπωση των ριζοσπαστικών στιγμών σύγκρουσης με τον κόσμο της τυρρανίας, αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη για τη διάχυση των επαναστατικών ιδεών, μα πάνω από όλα για την ίδια την εξέλιξη του ταξικού πολέμου μέσα από τις πράξεις αντίστασης και πάλης.

(απόσπασμα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)