Ο Αντίκτυπος του Ελληνικού Εμφυλίου στην Κύπρο

25.00

Το βιβλίο της Δρ. Κωνσταντίνας Π. Κωνσταντίνου, εξετάζει τον απόηχο, τις όψεις και διαθλάσεις στην Κύπρο του βαθύτατα τραυματικού, για την Ελλάδα και τους Έλληνες, Εμφυλίου πολέμου (1946-1949), μιας τετραετούς αδελφοκτόνας ολικής σύγκρουσης που, ανάμεσα στα άλλα, επηρέασε αρνητικά και την πορεία της κυπριακής ενωτικής αξίωσης.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

Οι πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές πτυχές

Το βιβλίο της Δρ. Κωνσταντίνας Π. Κωνσταντίνου, εξετάζει τον απόηχο, τις όψεις και διαθλάσεις στην Κύπρο του βαθύτατα τραυματικού, για την Ελλάδα και τους Έλληνες, Εμφυλίου πολέμου (1946-1949), μιας τετραετούς αδελφοκτόνας ολικής σύγκρουσης που, ανάμεσα στα άλλα, επηρέασε αρνητικά και την πορεία της κυπριακής ενωτικής αξίωσης.

Η συγκεκριμένη περίοδος, που ταυτίζεται χρονικά με την έναρξη του Ψυχρού πολέμου, την επαύριον του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου υπήρξε, όπως αποδεικνύεται και στο βιβλίο της Κωνσταντίνου, κρίσιμη και για την πολιτική ιστορία της Κύπρου: τόσο ως προς το καθεστωτικό μέλλον της μεσογειακής βρετανικής αποικίας, αφού κατά το 1947-1948 συνήλθε η «Συμβουλευτική Συνέλευση», γνωστότερη ως «Διασκεπτική», με αντικείμενο συζήτησης την παραχώρηση συντάγματος στους Κυπρίους, όσο και ως προς τις εσωτερικές διεργασίες και συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου, καθ’ ομοίωση της μητροπολιτικής εμφύλιας αντιπαράθεσης.

Η Κωνσταντίνα Π. Κωνσταντίνου, στο βιβλίο της, παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής πολιτικής, εκπαιδευτικής, εκκλησιαστικής, κοινωνικής, και αθλητικής ζωής όπως αυτή επηρεάστηκε καθοριστικά από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και, κατά δεύτερο λόγο, από το γενικότερο αντικομμουνιστικό κλίμα που επικράτησε στη Δυτική Ευρώπη της πρώιμης ψυχροπολεμικής περιόδου.

Καταφέρνει έτσι να αποτυπώσει όσο το δυνατόν ευρύτερα τον (εντυπωσιακό σε οξύτητα και εύρος και άγνωστο, ακόμη, εν πολλοίς) αντίκτυπο του ελληνικού Εμφυλίου σε όλους σχεδόν τους τομείς της κυπριακής καθημερινότητας και των δημόσιων δραστηριοτήτων των Ελλήνων Κυπρίων.

Η συγγραφέας εντόπισε και διαχειρίστηκε όγκο αρχειακών πηγών, ελληνικών και βρετανικών, από δημόσια αρχεία στη Λευκωσία, στην Αθήνα και στο Λονδίνο, σε συνδυασμό με τη συστηματική μελέτη του Τύπου της εποχής και της γενικής και ειδικής βιβλιογραφίας και ανταποκρίθηκε με επιστημονική επάρκεια στους ερευνητικούς της στόχους, με μεθοδικότητα και πολύχρονη αφοσίωση.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)