Ζητήματα θεωρίας των κοινωνικών κινημάτων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

16.00

Τα τελευταία χρόνια οι κινηματικές δράσεις, από τα κινήματα των πλατειών ως το Black Lives Matter, έχουν ενταθεί σε όλο τον κόσμο πυροδοτώντας και το ανάλογο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Το παρόν βιβλίο είναι μια προσπάθεια επεξεργασίας και συστηματικής ανάλυσης των κοινωνικών κινημάτων ως σύγχρονων μορφών πολιτικής συμμετοχής και δράσης με καταλυτική πολλές φορές επενέργεια στην πολιτική διαδικασία. Εξετάζει τα κοινωνικά κινήματα στη σημερινή εποχή, εστιάζοντας στο υπερεθνικό κίνημα ενάντια στην ίδια την παγκοσμιοποίηση.

2 σε απόθεμα

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια οι κινηματικές δράσεις, από τα κινήματα των πλατειών ως το Black Lives Matter, έχουν ενταθεί σε όλο τον κόσμο πυροδοτώντας και το ανάλογο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Το παρόν βιβλίο είναι μια προσπάθεια επεξεργασίας και συστηματικής ανάλυσης των κοινωνικών κινημάτων ως σύγχρονων μορφών πολιτικής συμμετοχής και δράσης με καταλυτική πολλές φορές επενέργεια στην πολιτική διαδικασία. Εξετάζει τα κοινωνικά κινήματα στη σημερινή εποχή, εστιάζοντας στο υπερεθνικό κίνημα ενάντια στην ίδια την παγκοσμιοποίηση.

Η παγκοσμιοποίηση είναι μια εξαιρετικά διαμφισβητούμενη έννοια που αν και από τη δεκαετία του 1990 κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο, τα κριτήρια με τα οποία εξετάζεται εκφεύγουν των κοινωνικών επιστημών. Η παγκοσμιοποίηση δηλαδή θεωρείται με έναν καταφανώς ιδεολογικό τρόπο ένα φυσικό και άρα αναπόδραστο φαινόμενο.

Ο στόχος του βιβλίου είναι διπλός: αφενός, να συμβάλει στη θεωρία και μελέτη των κοινωνικών κινημάτων και της παγκοσμιοποίησης, μακριά από αναγωγισμούς και ιδεολογικές χρήσεις, αφετέρου, να προσφέρει μια κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση ενός σημαντικού σύγχρονου υπερεθνικού κινήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πραγμάτευση υπό το φως της μετάβασης από την εθνική στην υπερεθνική συλλογική δράση, καθώς και για πολιτικά συμπεράσματα και αντιπαραθέσεις.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)