Συναξαρι Αντρεα Κορδοπατη: Αμερικη

Πρόκειται για την ιστορία μιας μετανάστευσης, την αφήγηση ενός ανθρώπου που αναζητεί καλύτερη τύχη στην Αμερική τέλη του 19ου-αρχές του 20ού αιώνα, τη συνάντησή του με Έλληνες και άλλους μετανάστες, τη ζωή και τη δουλειά σ’ αυτόν τον άλλο τόπο.

“Ο Ανδρέας Κορδοπάτης ζει στο χωριό Δάρα Μαντινείας. Κοντεύει τώρα ενενήντα πέντε χρόνων. Τα περιστατικά που ακολουθούν, είναι ένα κομμάτι από τη ζωή του. Μερικά τα είχε γράψει ο ίδιος, άλλα μου τα διηγήθηκε. Αυτό στάθηκε το πρώτο υλικό. Ξανάφτιαξα την ιστορία από την αρχή, φροντίζοντας να διατηρηθεί το ύφος και η απλότητα της κουβέντας του”.  Θανάσης Βαλτινός

Τιμή: €5.00