Ιστορία του κομμουνιστικού κόμματος της Κύπρου (1923-1944)

15.00

Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου από την πρώτη δημόσια παρουσία του μέσω της εφημερίδας Πυρσός τον Νοέμβριο του 1923 μέχρι και την, άτυπη, διάλυσή του στο 5ο Συνέδριό του τον Νοέμβριο του 1944.

Περιγραφή

Η χαραυγή του Κυπριακού Κομμουνιστικού Κόμματος

Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου από την πρώτη δημόσια παρουσία του μέσω της εφημερίδας Πυρσός τον Νοέμβριο του 1923 μέχρι και την, άτυπη, διάλυσή του στο 5ο Συνέδριό του τον Νοέμβριο του 1944.

Μέσω της χρήσης πληθώρας πρωτογενών πηγών (κομματικές εφημερίδες, δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής, εσωτερικά κομματικά δελτία, αρχεία της Γ’ Διεθνούς, γραπτές και προφορικές μαρτυρίες στελεχών του ΚΚΚ, αρχεία της βρετανικής αποικιακής διοίκησης), η πλειονότητα των οποίων ήταν άγνωστη μέχρι τώρα, αναδεικνύονται μια σειρά ζητημάτων που επηρέασαν για περισσότερες από δύο δεκαετίες την πολιτική ιστορία της Κύπρου:

– Οι κατευθύνσεις και οι αλλαγές της κεντρικής πολιτικής γραμμής του Κόμματος.

– Η παρέμβαση στο εργατικό κίνημα.

– Η στάση των Κύπριων κομμουνιστών απέναντι στο εθνικό ζήτημα και οι αλλαγές ανάλογα με τις εξελίξεις της εκάστοτε συγκυρίας.

– Η πολιτική δράση του ΚΚΚ μετά την εξέγερση των Οκτωβριανών.

– Οι σχέσεις του ΚΚΚ με τους Τουρκοκύπριους.

– Οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και αντιφάσεις.

– Η οργανωτική δομή και οι καταστατικές αλλαγές.

– Η απόφαση για τη δημιουργία πλατιού νόμιμου κόμματος που οδήγησε στην ίδρυση του ΑΚΕΛ.

– Η σύνδεση του ΚΚΚ με το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

– Η σχέση ΚΚΚ-ΑΚΕΛ.

Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος συνίσταται, αφενός, στην παρακολούθηση των πολιτικών και οργανωτικών αλλαγών ανάλογα με την εκάστοτε χρονική περίοδο, αναδεικνυόμενη έτσι η σχέση αιτίου-αποτελέσματος και, αφετέρου, στο ότι προβάλλονται με πληρότητα και σαφήνεια γεγονότα που δεν είχαν τύχει της δέουσας ερευνητικής προσοχής μέχρι τώρα: οι εσωτερικές διαμάχες, οι επαφές με την Κομιντέρν, η προεργασία για τη δημιουργία του ΑΚΕΛ, η δύσκολη και αντιφατική σχέση του ΚΚΚ με το ΑΚΕΛ και άλλα.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)